Hôi nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Sáng 10/6, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.