Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an về trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 31/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị ở cấp tỉnh có đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành; đồng chí Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành và Tổ thư ký giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Tòa: Dân sự, Hành chính, Hình sự thuộc Tòa án nhân nhân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Phòng có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Xuân Hà; Lãnh đạo Trung tâm, Trợ Giúp viên pháp lý và Chuyên viên nghiệp vụ thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Luật sư thực hiện TGPL theo hợp đồng với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh. Ở cấp huyện có đại diện Lãnh đạo Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân; Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lãnh đạo các Đội: Điều tra tổng hợp, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an cấp huyện và Lãnh đạo Công an các xã, phường, thị trấn.