Hương Sơn: Tập huấn Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng

Ngày 16/11, UBND huyện Hương Sơn phối hợp với Thanh Tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn một số nội dung quy định tại Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan. Dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung có Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng - Giảng viên cao cấp, Phó hiệu trưởng Trường cán bộ thanh tra chính phủ.