Huyện Kỳ Anh: Tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội”

Thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Kế hoạch số 01/KHPH-LĐLĐ-BHXH-TP về phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội”, ngày 02/6/2022, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội” trong đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn huyện Kỳ Anh.