Lễ Chào cờ tháng 8 và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 01/8/2022, Sở Tư pháp tổ chức Lễ chào cờ tháng 8 và Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả hoạt động của Sở trong tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Trong tháng 7, các lĩnh vực công tác tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: thẩm định 15 dự thảo văn bản QPPL; góp ý 24 dự thảo văn bản của Trung ương và của tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Tham gia nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý đối với 09 vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của các đơn vị, địa phương có liên quan; tổ chức 07 Hội nghị tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; Xuất bản Bản tin Tư pháp số chuyên đề kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Tư pháp và 30 năm thành lập Đoàn Luật sư Hà Tĩnh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Kiểm tra công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực tại huyện Đức Thọ, Tổ chức Đoàn Kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của 01 Văn phòng công chứng….