Lễ tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

Sáng ngày 25/11/2022, Sở Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” dưới hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu cấp tỉnh có sự tham gia của các thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; Trưởng, Phó các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Các tập thể, cá nhân đạt giải theo Quyết định số 133/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi và các tập thể được Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen theo Quyết định số 141/QĐ-STP ngày 22/11/2022.

Tại điểm cầu cấp huyện có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo Công an cấp huyện và đại diện Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Phát biểu khai mạc Lễ tổng kết, đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi khẳng định: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” do Sở Tư pháp tổ chức là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022, nhằm mục tiêu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi này đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, 13/13 huyện, thành phố, thị xã và tất cả các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đều có thí sinh tham gia cuộc thi. Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện việc triển khai cuộc thi, công tác tuyên truyền cho cuộc thi trực tuyến, công tác chuẩn bị về kỹ thuật công nghệ thông tin và chuẩn bị nội dung cho cuộc thi; đánh giá sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, địa phương, rút ra những điểm hạn chế và bài học kinh nghiệm để tổ chức các cuộc thi sau tốt hơn.