Lộc Hà: Đa dạng hóa các hình thức triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 07/4/2023 của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Lộc Hà về triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023” trên địa bàn huyện đã diễn ra nhiều hoạt động trong đó tập trung tăng cường triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền về bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhằm phát hiện ngăn chặn các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.