Lộc Hà: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Chiều ngày 11/11/2022, UBND huyện Lộc Hà phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an Tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Việt Cường, PCT UBND huyện Lộc Hà.