Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Phát huy sức mạnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực của công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, trong năm 2022, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Bộ, tỉnh giao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Tư pháp cả nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch 05 năm 2021-2025; là năm tập trung triển khai các Nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột Nga-Ukraine làm giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nguyên liệu, hàng hóa cơ bản tăng; Trong nước, áp lực lạm phát gia tăng; Trong tỉnh, sụt giảm về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực, diễn biến thất thường của thời tiết, khó khăn vướng mắc trong thực hiện một số dự án đầu tư… đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp cũng gặp những khó khăn nhất định, nhất là trong bối cảnh thiếu nguồn lực về con người và kinh phí hoạt động. Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, sau đó là những khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước, Sở Tư pháp đã nỗ lực đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, mạnh dạn thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn với những mục tiêu mang tính định hướng lâu dài. Thời gian trầm lắng do dịch bệnh cũng là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện về tổ chức và hoạt động của Ngành, từ đó đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; chủ động, linh hoạt trong cách thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Theo đó, trong năm 2022, các lĩnh vực công tác tư pháp đều đạt kết quả tốt, chất lượng các lĩnh vực công tác được nâng lên rõ rệt. 100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp trên hệ thống văn bản chỉ đạo đều được thực hiện đúng và trước hạn.

Cải cách thể chế - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành được quan tâm đẩy mạnh thực hiện, trong đó chú trọng việc tham gia hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách của tỉnh phục vụ cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để từ nay đến năm 2025, tạo bước đột phá chiến lược về cải cách thể chế, xây dựng hệ thống văn bản QPPL của tỉnh đồng bộ, thống nhất, giải quyết những vấn đề phát sinh đang đặt ra trong thực tiễn. Năm 2022, Sở đã thẩm định 81 dự thảo văn bản QPPL, góp ý trên 250 dự thảo. Điểm nổi bật là Sở Tư pháp đã chủ động tham gia ngay từ đầu cùng với cơ quan chủ trì trong quá trình xây dựng dự thảo, thông qua việc góp ý bằng văn bản hay trao đổi nội dung qua nhiều hình thức khác. Để nâng cao hiệu quả công tác này, bên cạnh thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, Sở đã tổ chức Tọa đàm về nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL với sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành, Phòng Tư pháp và cán bộ chủ chốt Sở Tư pháp.