Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 01/12/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Hội nghị mời đồng chí Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh làm báo cáo viên cùng với sự tham gia của lãnh đạo Sở Tư pháp cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.