Sở Tư pháp tổ chức họp về tình hình triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Kim Lân

Để nắm bắt tình hình và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công “chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4066/UBND-PC1 ngày 28/6/2021, sáng ngày 14/4/2022, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh, Viễn thông Hà Tĩnh và các phòng Tư pháp. Đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp.