Sở Tư pháp tổ chức lễ chào cờ tháng 6 năm 2023

Sáng ngày 01/6/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Chào cơ tháng 6 năm 2023, dự Lễ Chào cờ có đồng chí Lê Viết Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức cơ quan.