Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 3/2023

Thực hiện Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 11/01/2023 của Sở Tư pháp về thực hiện ngày pháp luật hàng tháng năm 2023; Kế hoạch số 35/KH-STP ngày 15/02/2023 về việc tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 3 năm 2023 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 

Đồng chí Phan Hồng Phúc - Phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật (Đoàn viên Chi đoàn Sở) đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và đồng chí Hoàng Phú Cường - Phòng Công chứng số 1 (Đoàn viên Chi đoàn Sở) giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Đây là một trong các hoạt động nhằm hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

 

 

Đồng chí Hoàng Phú Cường - Chuyên viên Phòng Công chứng số 1

Phát biểu kết luận cuộc sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 3/2023, đồng chí Đinh Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức, cũng như việc lựa chọn nội dung chuyên đề sinh hoạt phù hợp, thiết thực với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.

                                                                                   Hồng Phúc

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Sáng ngày 05/6/2023, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Viết Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí Đảng ủy viên và các đảng viên thuộc Chi bộ 3
Sáng ngày 01/6/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ Chào cơ tháng 6 năm 2023, dự Lễ Chào cờ có đồng chí Lê Viết Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức cơ quan.
Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2690/UBND-NC3 chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, trong đó giao một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành công của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh đã diễn ra thành công, hoàn thành mục tiêu “kép”, công bố các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh theo quy hoạch; quảng bá tiềm năng phát triển của tỉnh nhà để xúc tiến đầu tư.
Thực hiện Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổ chức, đơn vị được giao và chấp thuận đỡ đầu, tài trợ các thôn, xã xây dựng nông thôn mới, ngày 22/5/2023, Sở Tư pháp đã tham gia buổi làm việc để triển khai các nội dung đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại thôn 1, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê.