Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Năm 2020 là năm thứ 10 toàn quốc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở Kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, các hoạt động hưởng ứng ngày 09/11 đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đồng loạt, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: Tổ chức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu, tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng…

Trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật (từ ngày 15/10 đến ngày 15/11), trên các tuyến đường lớn và trụ sở các cơ quan, địa phương, đơn vị đồng loạt treo khẩu hiệu, pano, áp phích hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh tích cực truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật và các hoạt động hưởng ứng tại các địa phương, đơn vị.

        UBND tỉnh đã và nhiều địa phương như Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà, UBND Thành phố Hà Tĩnh… đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trong đó khen thưởng, tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.