Thị xã Hồng Lĩnh: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã, hưởng ứng tháng Công nhân năm 2022. Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp phối hợp Liên đoàn lao động thị xã Hồng Lĩnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

          Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Trần Xuân Thắng - Trưởng phòng Tư pháp đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản về Luật lao động. Đồng thời, công nhân lao động cũng đã được tuyên truyền, hướng dẫn về quy trình thực hiện đối thoại với chủ sử dụng lao động, những lưu ý để đình công đúng pháp luật.