Tọa đàm “Thực tiễn 10 năm thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh”

Sáng ngày 09/9/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Tọa đàm “Thực tiễn 10 năm thi hành Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh”.

 

Buổi Tọa đàm có sự tham gia đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và Lãnh đạo Phòng Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thị Hoa Phượng – Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp chủ trì Tọa đàm.