Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và công tác PBGDPL năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/11/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và khen thưởng đội thi đạt giải Nhất tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; đồng chí Trần Đình Gia, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đồng chí Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện và các thành phần khác có liên quan.