Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ngày 02/11/2021, Sở Tư pháp tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho đồng chí Đinh Văn Hồng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Ban Giám đốc Sở Tư pháp; Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh, các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc UBND thị xã Hồng Lĩnh.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho đồng chí Đinh Văn Hồng.

Đồng chí Đinh Văn Hồng, sinh ngày 28/4/1978, trước khi được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh.