UBND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Đồn Biên Phòng Thiên Cầm tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” năm 2023

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Đồn Biên Phòng Thiên Cầm tổ chức lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” năm 2023. Dự lễ phát động có đồng chí Phạm Văn Thắng - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện Lãnh đạo lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan cấp huyện, đại diện lãnh đạo Ban giám hiệu trường THPT trên địa bàn toàn huyện, Ban chỉ huy Đồn Biên Phòng Thiên Cầm, Lãnh đạo UBND các xã, thị cùng tham dự.