UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư

Thời gian gần đây, hoạt động hành nghề luật sư tại một số địa phương trên địa bàn cả nước nổi lên một số hiện tượng, như: tổ chức hành nghề luật sư hợp tác với các tổ chức tín dụng để xử lý nợ xấu bằng các hành vi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” hoặc “núp bóng” tổ chức hành nghề luật sư thay mặt và đại diện tổ chức tín dụng tiếp xúc với khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng để yêu cầu các khách hàng này thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng các hình thức vi phạm pháp luật (đe dọa, khủng bố…); luật sư có hành vi môi giới hối lộ, phát tán trên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết chưa được kiểm chứng liên quan đến bí mật cá nhân hoặc bí mật của tổ chức có dấu hiệu phạm tội … Bên cạnh đó, có tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không phải là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhưng vẫn treo biển hiệu gây nhầm lẫn là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương và hình ảnh, uy tín của nghề luật sư…