Can Lộc: Tập huấn bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; công tác chuyển đổi số và phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng

Vừa qua, UBND huyện Can Lộc phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tập huấn bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; công tác chuyển đổi số và phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tham gia hội nghị có hơn 200 đại biểu là Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ, chi hội trưởng hội phụ nữ các xã, thị trấn, chủ nhiệm và các hộ gia đình tiêu biểu trong câu lạc bộ “5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn huyện đã được các Báo cáo viên cấp huyện truyền đạt các chuyên đề về: Kiến thức sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; công tác chuyển đổi số có liên quan đến hoạt động của Hội phụ nữ; đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng, ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.