Đức Thọ: Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024

Vừa qua, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư Pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Tư pháp, hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện.

Trong năm 2023, Phòng Tư pháp huyện luôn bám sát yêu cầu và định hướng công tác của ngành Tư pháp cấp trên, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp của năm và đạt được những kết quả nổi bật: Công tác quản lý hành chính Tư pháp được thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật hộ tịch, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác về trình tự, thủ tục, đến nay có 16/16 đơn vị cấp xã triển khai thực hiện cập nhật giữ liệu kịp thời trên phần mền đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử  dùng chung của Bộ Tư pháp; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính…

Cũng trong năm qua, Phòng Tư pháp huyện luôn phối hợp với các ngành, phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở được tăng cường, quản lý tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác phối hợp trong thi hành án dân sự…

 Tại hội nghị đồng chí Bùi Quang Thiết, PTP phụ trách Phòng Tư pháp đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Tư pháp trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới Ngành Tư pháp huyện cần triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác cảo cách hành chính, cải cách Tư pháp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác Tư pháp trong năm 2024.