Hương Sơn: Phổ biến giáo dục Pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Sáng ngày 23/5/2024, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Báo Công lý - Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Hội LHPN tỉnh và huyện Hương Sơn tổ chức Chương trình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ và vận động Nhân dân chấp hành Pháp luật tại cơ sở năm 2024”.