Thị xã Kỳ Anh: Tập trung tuyên truyền Luật Đất đai 2024

Ngày 22/3/2024, phòng Tư pháp thị xã Kỳ Anh phối hợp với UBND các phường: Kỳ Trinh, Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai 2024.

Dự hội nghị có đại diện phòng Tư pháp thị xã, cấp ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch MTTQ, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ công an phường, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố; Trưởng các Chi hội chi đoàn; Tổ trưởng Tổ tự quản; đội ngũ hòa giải viên cơ sở và bà con nhân dân trên địa bàn các phường.