Huyện Hương Sơn: Tổ chức phiên tòa giả định tại trường THPT Lê Hữu Trác

Ngày 17/5/2023, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hương Sơn phối hợp Khoa Luật - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Vinh) tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 1200 học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác.