Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “thuê hội trường, thiết bị tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2023”

 TIN TỨC LIÊN QUAN