Trích yếu

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh

Từ ngày

04/07/2023

Đến ngày

10/07/2023

Đính kèm

Họ tên :

Địa chỉ :

Email :

Số điện thoại :

Tiêu đề :

Nội dung :