Trích yếu

Đề nghị góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ

Từ ngày

31/08/2023

Đến ngày

07/09/2023

Đính kèm

Họ tên :

Địa chỉ :

Email :

Số điện thoại :

Tiêu đề :

Nội dung :