Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ, tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi cần có sự đổi mới trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL là một trong những giải pháp căn cơ, có tính đột phá để thay đổi tổng thể, toàn diện diện mạo, cách thức PBGDPL dựa trên sự phát triển của các công nghệ số, tạo điều kiện cho người dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.Từ đó sẽ giúp cho hoạt động PBGDPL không bị giới hạn về không gian, tạo sự lan toả rộng lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật chính thống; nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước; giúp người dân dễ dàng, thuận lợi trong khai thác, sử dụng pháp luật để bảo vệ và thực thi các quyền, nghĩa vụ pháp lý.

Gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác (PBGDPL) giai đoạn 2019 – 2021”, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác này, Sở Tư pháp đã đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở, trong đó xây dựng chuyên mục riêng về PBGDPL được bố trí ở giữa giao diện Cổng thông tin với nhiều nội dung phong phú như: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác PBGDPL; Văn bản, chính sách pháp luật mới; Tài liệu PBGDPL; Hoạt động PBGDPL ở cơ sở… Các chuyên mục này được cập nhật hàng ngày, đảm bảo tính thời sự, đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp được liên kết với Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Trang công báo của UBND tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp Chí dân chủ- Pháp luật và nhiều địa chỉ tìm hiểu pháp luật tin cậy khác. Trung bình mỗi năm Cổng thông tin điện tử của Sở đăng tải hơn 1.000 tin, bài, văn bản, tài liệu PBGDPL,  trở thành kênh tuyên truyền pháp luật được các cơ quan, đơn vị và Nhân dân theo dõi, sử dụng, khai thác khi có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật.

Qua theo dõi của Sở Tư pháp, hiện nay các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã đã xây dựng cổng/trang thông tin điện tử, trong đó có nhiều địa phương, đơn vị xây dựng chuyên mục về PBGDPL. Hệ thống cổng/trang thông tin của các ngành, địa phương thường xuyên được cập nhật và có số lượt truy cập đáng kể. Trong giai đoạn 2019-2021, toàn tỉnh đã đăng tải 63.502 tài liệu trên internet. Để đảm bảo sự đa dạng và phong phú của Cổng/trang thông tin điện tử, Sở Tư pháp và các ngành, địa phương đã chú trọng đổi mới hình thức xây dựng các sản phẩm đăng tải. Bên cạnh việc đăng tải toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và đăng tải các tin ngắn, tờ gấp, tờ rơi, đĩa CD, Video, bản tin, tạp chí, hỏi đáp pháp luật, chương trình phóng sự, tọa đàm, các tin, bài viết phản ánh các hoạt động PBGDPL cũng như các quy định, phân tích pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Một số Sở, ngành xây dựng các chuyên mục PBGDPL như: Tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu bình luận, thông tin tuyên truyền...

Hiện nay UBND tỉnh và các địa phương đã đầu tư trang bị phòng họp trực tuyến hiện đại, hình thức tập huấn trực tuyến được triển khai tại Hà Tĩnh từ rất sớm và mang lại hiệu quả cao, vừa đảm bảo nội dung tập huấn, vừa giúp các đại biểu tiết kiệm thời gian đi lại và đặc biệt hạn chế tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua mạng xã hội facebook, zalo được một số ngành, địa phương khai thác có hiệu quả như: Sở Thông tin và truyền thông, Tỉnh đoàn, các huyện: Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà... Trong đợt cao điểm chào mừng bầu cử, thông qua mạng xã hội, các ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, đăng tải inforgraphics, các tin, bài, hỏi đáp về bầu cử ... giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên cùng đông đảo người dân nhận thức đầy đủ những thông tin cơ bản về bầu cử. Hoặc thông qua mạng xã hội để đăng tải các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; hướng dẫn cài đặt và khai báo y tế ứng dụng Bluezone ... góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân.

Thời gian qua, tỉnh nhà cũng đã tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Trung ương tổ chức và đạt được kết quả cao. Tại cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường, Hà Tĩnh là 01 trong 05 tỉnh có số lượng thí sinh tham gia đông nhất, một học sinh đạt giải khuyến khích tại vòng chung kết toàn quốc, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại lễ tổng kết Cuộc thi này. Trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử, Chung tay vì an toàn giao thông, Pháp luật với mọi người…  Hà Tĩnh cũng là một trong 10 tỉnh có số người tham gia cuộc thi đông nhất cả nước. Bên cạnh việc tham gia hưởng ứng các cuộc thi do Trung ương tổ chức,  Sở Tư pháp đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi trực tuyến Thanh niên với pháp luật, thu hút 48.877 thí sinh tham gia với 104.034 lượt thi.

Thời gian tới để đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, cần thức hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tiếp tục phổ biến, truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, yêu cầu, trách nhiệm của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; Tăng cường, khuyến khích nhân dân tra cứu thông tin pháp luật trên các cổng thông tin điện tử, phần mềm PBGDPL, tìm hiểu pháp luật qua các kênh truyền hình pháp luật; các diễn đàn trực tuyến; Số hóa các đề cương, tài liệu PBGDPL, xây dựng tủ sách pháp luật điện tử để các ngành, địa phương và cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh;  Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, vận hành và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cổng/trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương; Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, zalo và các mạng xã hội khác…; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; Tăng cường bố trí nguồn lực đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL…

                                                                                    Thiều Chiên

 TIN TỨC LIÊN QUAN