> Trung tâm trợ giúp Pháp lý > Tổ chức cá nhân tham gia trợ giúp pháp lý

17/01/2023

Danh sách trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2022

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Thanh Minh

10/08/1985

Giám Đốc

0985.818.138

2

Trịnh Diệu Oanh

24/04/1983

Phó Giám đốc

0943.240.383

3

Nguyễn Khánh Toàn

03/9/1977

Phó Giám đốc

0913.639.623

4

Đinh Thị Hiền

01/12/1985

Trưởng

phòng Nghiệp vụ

0985.536.007

5

Võ Quốc Hoàng

06/10/1985

Trưởng

phòng HC-TH

0977.031.923

6

Nguyễn Thị Ngọc

18/3/1984

Phó Trưởng

phòng HC-TH

0913.454.168

7

Phan Thị Huyền

07/12/1991

Trợ giúp viên pháp lý

0948.383.429

8

Lê Văn Quế

22/01/1993

Trợ giúp viên pháp lý

0949.589.393

9

Phan Ngọc Trâm

17/12/1990

Trợ giúp viên pháp lý

0942.341.703

 TIN TỨC LIÊN QUAN