> Trung tâm trợ giúp Pháp lý > Đường dây nóng

09/05/2022

Mọi thông tin, vướng mắc xin liên hệ

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: 103A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đường dây nóng: 0911.219.677

Email: trogiupphaplyhatinh@gmail.com (hoặc trogiupphaply@hatinh.gov.vn)

 TIN TỨC LIÊN QUAN