> Giới thiệu trung tâm TGPL > Cách thức yêu cầu TGPL

16/05/2022

Cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý

1. Hồ sơ trợ giúp pháp lý

* Hồ sơ gồm có:

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý: Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh,…..)

* Các hình thức nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Trung tâm (Người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý);

- Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính (người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý);

- Gửi hồ sơ qua hình thức điện tử (người yêu cầu trợ giúp pháp lý phải xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý khi gặp người thực hiện trợ giúp pháp lý).

2. Cách thức yêu cầu trợ giúp pháp lý

Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý có thể thực hiện một trong các cách thức sau:

- Liên hệ trực tiếp Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh qua đường dây nóng 0911.219.677 hoặc số điện thoại 0239.366.188.

- Gửi yêu cầu về Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh qua Email: Trogiupphaplyhatinh@gmail.com.

- Người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có thể đến trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Địa chỉ: 103A - Đường Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

 TIN TỨC LIÊN QUAN