> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động cơ sở

04/04/2023

Nghi Xuân: Phối hợp truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật

Ngày 30/3/2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Phòng Tư pháp huyện Nghi Xuân tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại một số xã trên địa bàn huyện. Việc tổ chức truyền thông nhằm giúp người dân nhận thức đầy đủ, chính xác về các trường hợp được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.