> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

14/11/2022

Gần 90% vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng do trợ giúp viên pháp lý thực hiện

Hoạt động Trợ giúp pháp lý (TGPL) bằng hình thức tham gia tố tụng là một trong những hình thức trợ giúp pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm cho người nghèo, người có công với cách mạng, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, trẻ em, người dân tộc thiểu số  trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,… bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Năm 2022, công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, vụ việc trợ giúp pháp lý về số lượng và chất lượng được nâng cao, góp phần giảm bớt tình trạng vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong Nhân dân.

Năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022), Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước đã cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng tham gia TGPL 205 vụ việc, trong đó có 191 vụ việc Hình sự; 10 vụ việc Dân sự, Hôn nhân và gia đình; 04 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. Tổng số vụ việc đã và đang thực hiện 281 vụ việc, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 247 vụ việc (chiếm 88% tổng số vụ việc); Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện 34 vụ việc (chiếm 12 % tổng số vụ việc). Trung tâm đã hoàn thành 165/281 vụ việc (chiếm 59% tổng số vụ việc), gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: Hình sự 155 vụ việc; Dân sự, Hôn nhân và gia đình 08 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 02 vụ việc, trong đó: Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành 148 vụ việc (chiếm 89,7 % tổng số vụ việc hoàn thành); Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoàn thành 17 vụ việc (chiếm 10,3 % tổng số vụ việc hoàn thành). Đến nay, 100% Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đạt chỉ tiêu về vụ việc tham gia tố tụng theo quy định của Bộ Tư pháp, trong đó: có 5/6 Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu tốt chiếm 83,3% tổng số Trợ giúp viên pháp lý.

Trong năm 2022, Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện được 111 vụ việc đạt tiêu chí thành công (chiếm 67,3% tổng số vụ việc hoàn thành). Theo đánh giá của nhiều cơ quan tiến hành tố tụng, sự tham gia bào chữa, bảo vệ của các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần giúp hội đồng xét xử có cách nhìn toàn diện, khách quan, từ đó đưa ra những phán quyết hợp tình, hợp lý, đúng người, đúng tội. Nhiều vụ việc tham gia tố tụng, quan điểm bào chữa, bảo vệ cho người được TGPL của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, được tuyên mức án nhẹ hơn hoặc chuyển tội danh, thay đổi khung hình phạt thấp hơn so với mức đề nghị của Viện kiểm sát. Từ đầu năm đến nay, có 08 vụ việc được các cơ quan tiến hành tố tụng ban hành Quyết định đình chỉ vụ án, 14 vụ việc với sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý người bị buộc tội được tuyên mức án thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát, nhiều vụ việc được xử án treo…