> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

29/09/2023

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và người tiến hành tố tụng

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐ ngày 2/3/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh, sáng ngày 22/9/2023 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và người tiến hành tố tụng.