> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

15/06/2023

Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Để thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của  Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10), ngày 7/6/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng). Theo đó, đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp là phó chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo đại diện của các Sở, ban. ngành như Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.