> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

16/06/2023

Tham dự hội nghị tập huấn về trợ giúp pháp lý do Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức

Ngày 12,13/6/2023, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đánh giá, đề xuất giải pháp triển khai nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên trong lĩnh vực tố tụng hình sự tại tỉnh Quảng Bình. Tham dự Hội nghị và tập huấn có Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, các đồng chí Trợ giúp viên pháp lý, người tập sự trợ giúp pháp lý, chuyên viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Hà Nội, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Trong đó Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cử 02 Trợ giúp viên pháp lý và 01 Trợ giúp viên tham gia Hội nghị này.