> Hoạt động trợ giúp pháp lý > Trợ giúp pháp lý tại cơ sở

10/11/2022

Trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh - hưởng ứng ngày Người khuyết tật 18/4

Hưởng ứng ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân và Người khuyết tật tại 6/6 xã, phường của thị xã Hồng Lĩnh.

Tại các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật, Trợ giúp viên pháp lý đã giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý. Đồng thời, giới thiệu một số nội dung về pháp luật đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, pháp luật về chính sách dành cho người khuyết tật, bảo trợ xã hội cho khoảng 300 lượt người. Thực hiện tư vấn hướng dẫn cho khoảng 21 người dân (trong đó: 9 vụ việc Dân sự, 4 vụ việc Hành chính, 8 vụ việc lĩnh vực khác). Cấp phát hơn 2.000 tờ gấp, tài liệu pháp luật về trợ giúp pháp lý, pháp luật về người khuyết tật cho người dân và lắp đặt 06 Bảng thông tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường của thị xã Hồng Lĩnh.

Thông qua hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật đã góp phần giúp người dân nâng cao ý thức và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư vì mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

                                                Ngọc Trâm

Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội. Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở được các cấp, các ngành đánh giá cao về tính hiệu quả, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng chống tội phạm, ổn định chính trị, an toàn xã hội ở địa phương.

Trợ giúp pháp lý Hà Tĩnh - hưởng ứng ngày Người khuyết tật 18/4

Hưởng ứng ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18/4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân và Người khuyết tật tại 6/6 xã, phường của thị xã Hồng Lĩnh.

Đi về miền ký ức trợ giúp pháp lý

Đã thành thông lệ, cứ qua một đợt khảo sát trợ giúp pháp lý hễ bất kỳ nơi đâu trong tỉnh, Nhân dân có nhu cầu tiếp cận pháp luật, chính quyền các xã đề nghị được trợ giúp các lĩnh vực pháp luật mà cán bộ và Nhân dân đang quan tâm thì không quản xa xôi, nắng mưa chúng tôi lại hăm hở lên đường. Với một tâm niệm “thêm một người hiểu biết pháp luật là một niềm vui…”.