> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

28/10/2022

Trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11), ngày 27/10/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Hà Tĩnh tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân tại phường Nguyễn Du và xã Thạch Hưng, thành phố Hà Tĩnh.

Tại cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật, đã giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý đã giới thiệu một số nội dung về pháp luật đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình cho hơn 150 lượt người. Cấp phát khoảng 400 tờ rơi, tờ gấp, tài liệu pháp luật về trợ giúp pháp lý, pháp luật về người có công với cách mạng, pháp luật về hôn nhân gia đình, quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, một số quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe gắn máy điện) vi phạm quy tắc giao thông đường bộ…

Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; giúp người dân ý thức, tôn trọng và chấp hành pháp luật; truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước gắn với đời sống của nhân dân; vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật./.

                                                Ngọc Trâm

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh - đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở

Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân tại xã Thạch Ngọc và xã Ngọc Sơn thuộc địa bàn huyện Thạch Hà.

Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiếu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chính sách dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó đã được khẳng định trong Hiến pháp, pháp luật, nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trợ giúp pháp lý (TGPL) được xác định là chính sách ưu đãi giành cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, Được sự quan tâm, chỉ đạo của BộTư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm) đã chủ động, kịp thời triển khai các hoạt động TGPL cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật trên địa bàn Thị xã Kỳ anh

Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức truyền thông về TGPL và tư vấn pháp luật tại các xã, phường: Hưng Trí, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Trinh, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam thuộc thị xã Kỳ Anh.

Kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2023

Sáu tháng đầu năm, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật tại các địa phương.

Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) qua đó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Tại Hà Tĩnh, sau 05 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; tích cực, chủ động phối hợp của các cấp, các ngành; sự nỗ lực của người làm công tác trợ giúp pháp lý, việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.