> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

13/09/2023

Trợ giúp pháp lý trong tố tụng tại Hà Tĩnh - Thực trạng và giải pháp

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, là một chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong tổng thể các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, chính sách dân tộc và an sinh xã hội. Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhần dân và hội nhập quốc tế yêu cầu Nhà nước phải quan tâm đến người nghèo, đối tượng yếu thế để họ được tiếp cận pháp luật và công lý một cách bình đẳng là một nhu cầu cấp thiết, khách quan.

Sau gần 6 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, công tác trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả thiết thực, đặc biệt là công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Trợ giúp pháp lý trong tố tụng là một trong những hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả cao, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, vì vậy, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng Phối hợp liên ngành Trung ương, Cục Trợ giúp pháp lý-Bộ Tư pháp, UBND tỉnhsự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp, hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nên số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trong tố tụng ngày càng tăng, năm 2019 tăng 13 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018, năm 2020 tăng 35 vụ việc so với năm 2019, năm 2022 tăng 34 vụ việc so với năm 2021.

Qua phản hồi của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng cũng như người được trợ giúp pháp lý, kết quả cho thấy các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng và đầy đủ quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và quy định pháp luật tố tụng. Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL đã chú trọng nâng cao kỹ năng tham gia tố tụng gắn với hiệu quả từng vụ việc, từng diện người được TGPL. Số vụ việc Trung tâm cử Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL không chỉ tham gia trong các vụ án hình sự mà còn cả các vụ án dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình