> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

14/07/2023

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐPHLN ngày 02/3/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tiến hành lắp mới và thay thế 17 Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý và cung cấp các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý tại một số cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Trại giam Xuân Hà.