> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

28/08/2023

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh - đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở

Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân tại xã Thạch Ngọc và xã Ngọc Sơn thuộc địa bàn huyện Thạch Hà.

 

Người dân tại huyện Thạch Hà tham gia buổi truyền thông về TGPL và tư vấn pháp luật

Tại cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật, đã giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý. Đồng thời, Trợ giúp viên pháp lý đã giới thiệu một số nội dung luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân như: Luật Trợ giúp pháp lý 2017; Bộ Luật Dân sự 2015; Luật Hòa giải cơ sở 2013; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022….

Bên cạnh đó, người dân tham gia buổi truyền thông được xem các phóng sự do Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Trung tâm xây dựng và được Trung tâm cấp phát miễn phí tờ gấp pháp luật, tài liệu pháp luật như: Một số quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định 2013; Giới thiệu quy định của pháp luật về chính sách vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Giới thiệu quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi;…

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn pháp luật cho người dân

Song song với công tác tuyền truyền, Trung tâm đã tư vấn pháp luật 11 vụ việc, trong đó 03 vụ việc cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Hầu hết các thắc mắc của người dân liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai, điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia di sản thừa kế… Cùng với việc tư vấn, hướng dẫn, đối với những vụ việc phức tạp, các Trợ giúp viên pháp lý đã đồng hành cùng người được TGPL để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL đã góp phần giải quyết nhiều vướng mắc, giảm bớt khiếu kiện, khiếu nại trái pháp luật./.

                                                Anh Thơ

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh - đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại cơ sở

Vừa qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thạch Hà tổ chức thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật cho người dân tại xã Thạch Ngọc và xã Ngọc Sơn thuộc địa bàn huyện Thạch Hà.

Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiếu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chính sách dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, điều đó đã được khẳng định trong Hiến pháp, pháp luật, nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trợ giúp pháp lý (TGPL) được xác định là chính sách ưu đãi giành cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, Được sự quan tâm, chỉ đạo của BộTư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm) đã chủ động, kịp thời triển khai các hoạt động TGPL cho người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật trên địa bàn Thị xã Kỳ anh

Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức truyền thông về TGPL và tư vấn pháp luật tại các xã, phường: Hưng Trí, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Trinh, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam thuộc thị xã Kỳ Anh.

Kết quả thực hiện công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng đầu năm 2023

Sáu tháng đầu năm, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật tại các địa phương.

Kết quả sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý (TGPL) qua đó nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Tại Hà Tĩnh, sau 05 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh; tích cực, chủ động phối hợp của các cấp, các ngành; sự nỗ lực của người làm công tác trợ giúp pháp lý, việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.