> Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Tư pháp

29/06/2023

Truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật trên địa bàn Thị xã Kỳ anh

Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức truyền thông về TGPL và tư vấn pháp luật tại các xã, phường: Hưng Trí, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Trinh, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam thuộc thị xã Kỳ Anh.