LÃNH ĐẠO SỞ


 

1. Ông Lê Viết Hồng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

- Điện thoại: 02393.881.800

- Email: honglv.stp@hatinh.gov.vn

 

 

 2. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

- Điện thoại: 02393.858.692

- Email: tuannq.stp@hatinh.gov.vn

 

3. Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở

- Điện Thoại: 02393.880.568

- Email: hongdv.hl@hatinh.gov.vn

 

 

 TIN TỨC LIÊN QUAN